GCP Infra nombra a Andrew Didham para suceder a Ian Reeves como Presidente en 2022